„Ojciec Pio pragnął, aby zaistniały grupy modlitwy, które odznaczałyby się duchowym dynamizmem zdolnym odrodzić Kościół Katolicki. Tak wiec grupy modlitwy nie miały innego zadania i celów rożnych od tych, jakie ma Kościół Katolicki. W tym tkwi tajemnica wielkości tego pomysłu.”

Arcybiskup Michele Castoro, Dyrektor Generalny Grup modlitw św. ojca Pio

Nasza Grupa modlitewna świętego ojca Pio została założona dnia 14 stycznia 2006, po pielgrzymce do San Giovani Rotondo.

Sensem jej istnienia jest rzetelne wypełnianie wezwań, jakie św. ojciec Pio kierował do swoich duchowych synów i córek, by rozpalać modlitwę za Kościół i cały świat. Te modlitwy w naszej wspólnocie to codzienna dziesiątka różańca w intencji całego Kościoła i regularne spotkania modlitewne:

- w pierwszą niedziele miesiąca o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu

- w drugą sobotę miesiąca o godz. 19.00 uczestnictwo we Mszy Świętej (z nauką formacyjną)

Ważne jest także dla nas rozważanie Pisma Świętego i praca nad czystością swego serca, aby rozkrzewiać wokół nas bratnią miłość i włączyć się w dzieła miłości.

Założycielem oraz głównym inicjatorem naszej grupy był pierwszy proboszcz tutejszej parafii śp. ks. kanonik Stanisław Jemioło (zmarł 9 sierpnia 2009 r.).

Grupy modlitwy, które założył ojciec Pio w 1947 r, były odpowiedzią na wezwanie Papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. Do ludzi, którzy prosili go o kierownictwo duchowe mówił tak: ”Módlcie się za swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo Święte i żyjcie nim. Przystępujcie do Komunii św. i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.”

„To Modlitwa jest ową siłą, która jednoczy wszystkie szlachetne dusze, porusza świat, odnawia sumienia, podtrzymuje Dom Ulgi w cierpieniu, umacnia cierpiących, uzdrawia chorych, uświęca pracę, wznosi ku górze opiekę zdrowotną […] Chorzy bardziej niż lekarstwa potrzebują życzliwej dobroci.”

Życiorys Ojca Pio:

Ojciec Pio, Franciszek Forgiane, urodził się się 25 maja 1887 r. w Pietrecinie, w diecezji Benevento. 6 stycznia 1903 r. wstąpił do zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 10 sierpnia 1910 r. w katedrze w Benewento został wyświecony na kapłana. 28 lipca 1916 r. po raz pierwszy przybył do klasztoru w San Giovani Rotondo pod góra Gargano, gdzie z małymi przerwami, przebywał aż do śmierci (do 23 września 1968).

10 września 1918 r. (był to piątek), w chórze starego kościołka, w czasie modlitwy przed Jezusem Ukrzyżowanym, otrzymał dar stygmatów, które pozostały otwarte i krwawiące przez pół wieku. W ciągu swego życia, prócz kapłańskiej posługi, założył grupy modlitwy i nowoczesny szpital, nazwany Domem Ulgi w Cierpieniu.

2 maja 1999 Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 16 czerwca 2002 Świętym.

Opiekunowie naszej Grupy:

Po śmierci ks. Stanisława Jemioło, opiekunem naszej grupy został ks. prałat Edwin Rzeszuto (od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2011 r.). Kolejnym opiekunem był ks. Ryszard Górski (od 01 września 2011 r. do czerwca 2014 r.). Następnym opiekunem parafii był ks. Mariusz Nitka (do września 2017). Aktualnym opiekunem jest ks. proboszcz Wacław Szubert.

Pierwszą przewodniczącą Grupy Modlitewnej była Anna Śledziona (od maja 2006 r. do września 2013 r.). Od września 2013 przewodniczącą jest Janina Osińska. Funkcję sekretarza pełni Barbara Makiel.

Zakończenie:

Na kilka dni przed śmiercią, Ojciec Pio powiedział swoim współbraciom: ”Należę całkowicie dla wszystkich. Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio należy do mnie. Kocham moich synów duchowych na równo z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem: „Panie ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mających pragnienie w sercu na wspólną modlitwę, Mszę świętą, adorację Najświętszego Sakramentu i braterskie spotkania.