Pielgrzymka do Lourdes

143 Europejska Pielgrzymka Polaków do Lourdes, w dniach 09-12 maja 2018.

Zapisy w naszej parafii u p.Krysi : 06 65 73 01 56.

Szczegółowy program jest wywieszony w gablocie przy wejściu do Domu Kombatanta.