Szczęść Boże!

MSZA ŚWIĘTA

w niedziele:

lipiec i sierpień

11.00

18.00

w kaplicy parafialnej (3 piętro Domu Kombatanta)

w tygodniu:

19.00

w kaplicy parafialnej

okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św.

sprawy urzędowe można załatwiać codziennie po Mszy św. wieczornej

w nagłych wypadkach prosimy o kontakt pod podanym poniżej numerem telefonu